Inschrijfformulier groepslidmaatschap Taka-TukaLand

Inschrijfformulier groepslidmaatschap

Basisschool

Kinderopvang

Het lidmaatschap gaat in op de opgegeven datum en loopt totdat het lidmaatschap wordt beëindigd. Opzegging kan alleen schriftelijk (e-mail) plaatsvinden. Opzegging gedurende het verenigingsjaar leidt niet tot restitutie van contributie. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

Het jaarlidmaatschap geeft recht op entree van de speeltuin en deelname aan alle door de speeltuin en de door Taka Tukatuin georganiseerde activiteiten. Het lidmaatschap is uitsluitend voor deze vestiging van de school/kinderopvang. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan een andere vestiging. Bij elk bezoek aan de speeltuin dient de lidmaatschapskaart te worden getoond aan de beheerder. Contributie: € 200,00 per jaar per vestiging (€ 100,00 per jaar per daaropvolgende vestiging).

Lidmaatschap