Oprichting Vereniging Taka Tuka

De Rotterdamse wijk Zevenkamp heeft sinds kort een bewonersvereniging genaamd Vereniging Taka Tuka.

Vereniging Taka Tuka

Ontmoeten en samenwerken staan centraal. In en rond het Wollefoppenpark gebeurt van alles: stadslandbouw, een speeltuin, een winkeliersvereniging, festival 7-blad. Kortom, actieve bewoners. “Die krachten willen we bundelen”, vertelt Frans van der Hilst, de nieuwbakken voorzitter van de Vereniging Taka Tuka. Heel veel van die krachten liggen nu bij Taka-TukaLand (de speeltuin – Buurtwerk), de Taka-TukaTuin (stadstuin – Wollefoppengroen & co) en bij Stichting Orion die volwassenen met een verstandelijke beperking begeleidt in hun woon- en/of werksituatie.

Wat willen wij bereiken?

Vereniging Taka Tuka wil de samenwerking tussen (groepen) bewoners in de Rotterdamse wijk Zevenkamp bevorderen. Dit willen we bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, workshops en andere samenkomsten in en om het verenigingsgebouw in de landschapstuin Wollenfoppengroen. Wat centraal staat, is dat we mensen zelf invulling willen laten geven aan hun initiatieven en – zowel jong als oud – inspireren het beste uit zichzelf te halen.

Leden

Leden gaat de vereniging komende tijd werven.  We richten ons niet alleen op leden. Ook vrienden van Taka Tuka of donateurs zijn van harte welkom.