Taka-Tukaland sluit zich aan bij het project PBS

Speeltuin Taka-Tukaland heeft zich met diverse scholen en kinderopvangorganisaties aangesloten bij het project PBS (positive behaviour support). Dit houdt in dat wij:

a. iedereen met respect tegemoet treden;
b. kinderen vertrouwen geven;
c. kinderen een veilige omgeving bieden;
d. in de speeltuin en met activiteiten een plezierige tijd geven;
e. verbinding zoeken met kinderen en ouders.

En dat wij dit gedrag ook van kinderen en ouders verwachten. Dit doen wij door het goede voorbeeld te geven en bezoekers van de speeltuin aanspreken op niet gewenst gedrag.